Ekonomicko-obchodný úsek

Ing. Vladimír Straka

Hlavný ekonóm
Kontakt:038/748 6230 kl.106

Ekonomicko – obchodný úsekriadi, usmerňuje a zabezpečuje účtovnú evidenciu družstva a spracováva hospodárske výsledky z činnosti družstva. Jednou z najdôležitejších úloh ekonomického úseku je teda zabezpečiť prehľad majetkovej a finančnej situácie družstva, čo v plnom rozsahu poskytuje prostredníctvom účtovníctva. Poskytuje tak prehľad o výške a štruktúre majetku družstva, zdrojoch financovania majetku, analyzuje finančnú situáciu družstva, poskytuje prehľad o stave záväzkov a o hospodárskom výsledku družstva.

Ekonomicko – obchodný úsek sa delí na tieto články:

Finančná učtáreň - Jolana Kováčová

Vedúca finančnej učtárne
Kontakt: 038/7486092
Vytlačené z webovej stránky https://www.pdpvu.sk/, ktorú generuje redakčný systém AdministriX.