Vitajte v poľnohospodárskom družstve Veľké Uhercepdpvu@pdpvu.sk  038 7486 230 | 

Rozdružovač balíkov

Zákazka zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 127/2013 dňa 01.07.2013 pod č. 10893-WYT.

Rozdružovač balíkov
10. 08. 2013, Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk v zmysle § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní:

Identifikácia uchádzačaUmiestnenieCena bez DPH
MERKANTA INTERNATIONAL, spol. s r.o.,
IČO: 31392431
Syslia 58, 821 05 Bratislava
1.22.000 €

I N F O R M Á C I A
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA /OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7

Úradný názov:Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
Poštová adresa:958 41 Veľké Uherce
Mesto/obec:Veľké Uherce
PSČ:958 41
IČO:00205869
Kontaktná osoba:Ing. Jozef Štefkovič
Telefón:+421 387486230
E-mail:pdpvu@nextra.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke:Rozdružovač balíkov

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž (výzvy na predkladanie ponúk):10893-WYT, číslo VVO 127/2013 z 01.07.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona

Dátum otvárania predmetných častí ponúk:23.07.2013
Dátum odoslania tejto informácie:18.07.2013

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Kúpna zmluva o dodávke tovaru3 050 kB [pdf]

HORE