Vitajte v poľnohospodárskom družstve Veľké Uhercepdpvu@pdpvu.sk  038 7486 230 | 

História obce Veľké Uherce

    Veľké Uherce je malá ponitrianska obec. Už v roku 1246 o obci nachádzame zmienku pod názvom Vgruch. V roku 1351 bola obec spomínaná pod názvom Nog-Ugrough v darovacej listine kráľa Ľudovíta Veľkého. Od roku 1527 boli majiteľmi obce rodina Malotopoľčianskych a po nich rodina Bašaniovcov, ktorí tu postavili, ešte aj dodnes jestvujúci veľkolepý kaštieľ. V chotári obce ešte vidno zrúcaniny niekdajšej protitureckej pevnosti. Koncom 17. storočia sa tu viackrát konali župné zasadnutia.

    Katolícky kostol bol postavený začiatkom 14. storočia, pričom bol mnohokrát prestavaný, no dodnes si zachoval niečo z obdobia gotiky.

    V obci sa nachádzala aj továreň na ohýbaný nábytok, ktorej majiteľmi boli bratia Thonetovci. Továreň bola prvou továrňou tohto druhu v celej krajine. Jej majiteľ bol vynálezca ohýbania dreva parou a výrobky tejto továrne získali viaceré vyznamenania na rôznych domácich i svetových výstavách nábytku. Takisto aj spomínaný kaštieľ, ktorý kúpili v roku 1865 bol ich majetkom a bol jeden z najkrajších v celom Uhorsku. Patrili im veľkostatky obcí Kolačno, Pažiť, Kršteňany a Horná Ves. Od roku 1865 začali hospodáriť na týchto statkoch, kde chovali kone miešanej rasy, plemenné býky, mladé býčky, dojnice, mladé jalovice a okrem toho aj niekoľko kusov ťažných volov.

    Rodina Thonetovcov založila aj šesť- triednu štátnu ľudovú školu.

    Dedina bola izolovaná od sveta, pretože železnica sa sem dostala až v roku 1896. Treba pripomenúť, že obec v roku 1899 skoro celá vyhorela.

HORE