Vitajte v poľnohospodárskom družstve Veľké Uhercepdpvu@pdpvu.sk  038 7486 230 | 

Ekonomicko-obchodný úsek

Ing. Vladimír Straka

Hlavný ekonóm
Kontakt:038/748 6230 kl.106

Ekonomicko – obchodný úsekriadi, usmerňuje a zabezpečuje účtovnú evidenciu družstva a spracováva hospodárske výsledky z činnosti družstva. Jednou z najdôležitejších úloh ekonomického úseku je teda zabezpečiť prehľad majetkovej a finančnej situácie družstva, čo v plnom rozsahu poskytuje prostredníctvom účtovníctva. Poskytuje tak prehľad o výške a štruktúre majetku družstva, zdrojoch financovania majetku, analyzuje finančnú situáciu družstva, poskytuje prehľad o stave záväzkov a o hospodárskom výsledku družstva.

Ekonomicko – obchodný úsek sa delí na tieto články:

 • Finančná účtáreň
 • Mzdová účtáreň
 • Pokladňa
 • Závodná kuchyňa
 • Pekáreň Pažiť
 • Obchod Veľké Uherce
 • Obchod Partizánske (Ulica 1. Mája)
 • Obchod Oslany
 • Obchod Kolačno
 • Prevádzka U nás doma Partizánske
 • Obchod Pažiť

Finančná učtáreň - Jolana Kováčová

Vedúca finančnej učtárne
Kontakt: 038/7486092

HORE