Vitajte v poľnohospodárskom družstve Veľké Uhercepdpvu@pdpvu.sk  038 7486 230 | 

Ekonomicko-obchodný úsek

Ing. Vladimír Straka

Hlavný ekonóm
Kontakt:  0903 692 733

Ekonomicko – obchodný úsekriadi, usmerňuje a zabezpečuje účtovnú evidenciu družstva a spracováva hospodárske výsledky z činnosti družstva. Jednou z najdôležitejších úloh ekonomického úseku je teda zabezpečiť prehľad majetkovej a finančnej situácie družstva, čo v plnom rozsahu poskytuje prostredníctvom účtovníctva. Poskytuje tak prehľad o výške a štruktúre majetku družstva, zdrojoch financovania majetku, analyzuje finančnú situáciu družstva, poskytuje prehľad o stave záväzkov a o hospodárskom výsledku družstva.

Ekonomicko – obchodný úsek sa delí na tieto články:

  • Finančná účtáreň
  • Mzdová účtáreň
  • Pokladňa
  • Závodná kuchyňa
  • Pekáreň Pažiť
  • Obchod Veľké Uherce
  • Obchod Partizánske (Ulica 1. Mája)
  • Obchod Kolačno
  • Prevádzka U nás doma Partizánske
  • Obchod Pažiť

Finančná učtáreň - Monika Ďurechová Hrdá

Vedúca finančnej učtárne
Kontakt: 038/7486092

HORE