Vitajte v poľnohospodárskom družstve Veľké Uhercepdpvu@pdpvu.sk  038 7486 230 | 

Rastlinná výroba

rastlinna

Kontakty

Ing. Ján Kaniansky
Hlavný agronóm PDP Veľké Uherce

mobil: +421 905 536 172
e-mail: rv@pdpvu.sk

Tomáš Macák
Agronóm

mobil: +421 903 900 601

Na ornej pôde sa pestujú tržné plodiny, zastúpené sú57%výmery (obilniny, olejniny, okopaniny, kuk. zrno) a43 %výmery ornej pôdy zastupujú krmoviny (lucerna, lucerno - trávne miešanky, hrachy na siláž, kukurica na siláž, kuk. na zrno, kukurica na CCM, trávy – mätonohy, kŕmna pšenica, kŕmny jačmeň.)

Typ plodinyRozloha% zastúpenie v oseve
obilniny (oz. pšenica, jar. jačmeň, oz.jač )973,79 ha36,84 %
olejniny (ozimná repka)273,71 ha10,35%
okopaniny (cukrová repa)202,61 ha7,6%
kukurica silážna a zrnová603,75 ha22,8%
VRK (lucerna, lucernotrávne mieš.,trávy)456,55 ha17,2%
ostatné plodiny132,59 ha5,3%

    Rastlinná výroba z celkovej výmery ozimnej pšenice pestuje 50 % na potravinárske účely, druhá polovica slúži k naplneniu kŕmnych fondov pre výrobňu vlastných kŕmnych zmesí. Priemerná dosiahnutá úroda za posledných 6 rokov je 5,6 t/ha.

    Jarný jačmeň je pestovaný na sladovnícke a kŕmne účely. Priemerná dosiahnutá úroda za posledných 6 rokov je 4.57t/ha.

    Z olejnín sa pestuje kapusta repková pravá, dosiahnutá priemerná úroda za posledných 6 rokov je 3,5 t/ ha.

    Veľkú tradíciu má vo Veľkých Uherciach pestovanie cukrovej repy. Priemerná úroda za posledných 6 rokov 56 t/ ha v čistom stave po orezaní s priemernou cukornatosťou 16%.

    PDP Veľké Uherce obhospodaruje 2 815 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 2 643 ornej.

Je zameraná na:

  • produkciu obilovín, olejnín, cukrovej repy, VRK – lucerny a ďatelinotrávne miešanky
Pestovateľské plochyRozloha v ha
Ozimná pšenica596,81
Ozimná repka273,71
Jarný jačmeň376,98
Cukrová repa202,61
Lucerka456,55
Trávy172
Kukuricac603,75
Ostatné plodiny132,59
Spolu2815


Typ pôdyRozloha v ha
Výmera poľnohospodárskej pôdy:2815
orná pôda2643
trvalé trávne porasty172
Z poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve PDP76,25
Vlastníctvo pozemkov v hospodárskych dvoroch15,26
hosp. dvor Žabokreky9,40
hosp. dvor Malé Kršteňany5,45
hosp. dvor Veľké Uherce1,32
Pôdne typy:41,5 % hnedozem
6,5% rendzina
43,0% flurizem
9,0% kambizem
Pôdne druhy:64 % stredne ťažké pôdy
36 % ťažké pôdy

Vovýrobe krmovínna ornej pôde sa rastlinná výroba špecializuje na senážovanie VRK technológiou tzv. rukávcových vakov. Touto technológiou sa okrem lucerny spracúva časť kukurice na siláž, kukurica na CCM a cukrovarnícke rezky.

HORE