Vitajte v poľnohospodárskom družstve Veľké Uhercepdpvu@pdpvu.sk  038 7486 230 | 

ŽONFP 4.1

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie:
4 – Investície do hmotného majetku

Podopatrenie:
4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

OBLASŤ:
Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a anorganických (priemyselných) hnojív a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 4.1673 kB [pdf]
  ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK137 kB [pdf]

HORE