Vitajte v poľnohospodárskom družstve Veľké Uhercepdpvu@pdpvu.sk  038 7486 230 | 

Spoznajte PDPVU

    V období po II. svetovej vojne v roku 1950 bolo založené JRD Veľké Uherce, ktoré sa po niekoľkých rokoch samostatného hospodárenia na základe ustanovujúcej schôdze zo dňa18.9.1972zlúčilo z družstvami Kolačno, Malé Uherce, Pažiť a Malé Kršteňany a od roku 1973 začali spoločne hospodáriť pod názvom"Nový život"so sídlom vo Veľkých Uherciach.

    Ďalším dôležitým medzníkom pre družstvo bol rok1992, kedy sa PDP Veľké Uherce pretransformovalo v zmysle zákona č. 42/1992 Zb. Na základe schváleného transformačného projektu na družstvo podielnikov.

    K významným dátumom PDP patrí11.11.2002, kedy kúpou od FNM družstvo nadobudlo ďalší majetok – dnešný dvor Žabokreky nad Nitrou.

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA:Družstvo má  142  zamestnancov, 37  členov PDP

Venujeme sa pokytovaniu služieb v oblasti:

  • poľnohospodárska výroba
  • výroba pekárenských výrobkov
  • výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  • výroba obrábacích strojov
  • veľkoobchod s poľnohospodárskymi produktmi
  • závodné stravovanie
  • veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami
  • veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
  • maloobchod so zmiešaným tovarom
  • mliekomaty

Priložené fotografie

HORE