Vitajte v poľnohospodárskom družstve Veľké Uhercepdpvu@pdpvu.sk  038 7486 230 | 

Živočíšna výroba

Kontakty

Dušan Samardžija
živočíšna výroba - Dvor Žabokreky nad Nitrou

mobil: +421 907 847 429
e-mail: zvzabokreky@pdpvu.sk

Ing. Marek Baláž
živočíšna výroba - Dvor Veľké Uherce

mobil: +421 918 342 560
e-mail: zv@pdpvu.sk

Od vzniku nášho poľnohospodárskeho družstva je hlavná činnosť zameraná na živočíšnu a rastlinnú výrobu. Živočíšna výroba sa realizuje na 3 farmách (dvoroch) : Veľké Uherce ( dojnice, jalovice, teľatá, mladý hovädzí dobytok) – šľachtiteľský chov holsteinského plemena, Žabokreky nad Nitrou (dojnice, jalovice, teľatá, mladý hovädzí dobytok) a Malé Kršteňany (výkrm HD, ošípané) a je zameraná na produkciu mlieka a mäsa.

Počet dojníc : V.Uherce -360 ks, Žabokreky n. Nitrou – 400 ks holsteiského plemena.

Počet býkov vo výkrme: M.Kršteňany - 200 ks holsteiského plemena, ktoré sú porážané vo veku 23-24 mesiacov a váhe okolo 650 – 700 kg...

Ošípané - len pre potreby závodnej kuchyne.  

Dojnice, jalovice, teľatá nad 3.mes., mladý HD, Výkrm HD je na voľnom ustajnení so slamovou podstielkou...Teľatá do 3.mes. sú ustajnené v búdkach. 

Kŕmenie prebieha 2 x denne (ráno a poobede) vlastnými krmivami (kukuričná siláž, lucernová senáž, seno, jačmenná slama, cukrovarské rezky, ccm) a nakúpenými krmivami..

Dojenie prebieha 2 x denne (ráno a poobede) na dojárňach typu Boumatic 2 x 12 stojísk.

Priemerný denný nádoj je okolo 24 litrov na kravu pri všetkých kravách...Mlieko sa denne dodáva do mliekárne Rajo Bratislava o priemernej dennej dodávke okolo 18 000 litrov.

Pripúšťanie jalovíc sa realizuje insemináciou vo veku minimálne 13.mesiacov a váhe 350- 360 kg. 

Dojnice sú rozdelené do 7 skupín : rozdoj, stred laktácie, vrchol laktácie – prvôstky, vrchol laktácie – staršie dojnice, koniec laktácie, zasušené dojnice + VTJ, príprava na pôrod (pôrodnica)... 

HORE