Vitajte v poľnohospodárskom družstve Veľké Uhercepdpvu@pdpvu.sk  038 7486 230 | 

Technické služby

Úsek TS najväčší podiel svojej činnosti venuje prácam v rámci poľných operácií pre úsek rastlinnej výroby. Rok začína poľnými prácami, ako je prihnojovaním porastov ozimín, zakladanie porastov obilnín, cukrovej repy a kukurice. Od apríla vyrábame senáž z raže. Nasledujú práce pri výrobe objemových krmovín ( lucernovej senáže ) a tiež sena pre potreby ŽV. 

Žatevné práce prebiehajú postupne podľa dozrievania jednotlivých plodín.  Ihneď po skončení žatvy prebieha rozmetanie azaoranie maštaľného hnoja pred sejbu ozimnej repky. Ďalej prebieha zber slamy. 

Na jeseň prebehajú práce pri vyorávke cukrovej repy, práce pri vakovaní cukrovarníckych rezkov a samozrejme aj výmlat kukurice na zrno. 

Na záver roka vykonávame hlboké orby ako posledná fáza poľných prác v roku.

Počas celého roka technické služby zabezpečujú práce pre ostatné úseky nášho družstva a to najmä pre úsek živočíšnej výroby. V posledných rokoch zabezpečuje úsek TS takmer všetky mechanizované práce v živočíšnej výrobe. Taktiež zabezpečujeme rôzne údržbárske a opravárenské práce na tomto úseku.

V roku 2021 boli do praxe zavedené nové stroje: traktor CASE PUMA 185, ťahaný postrekovač NAPA 3900/24, žacia kombinácia ( motýlik ) KRONE EASY CUT B 870 CR a lis na hranaté balíky KRONE Big Pack 1290 HDP. Všetky tieto stroje nahradili dovtedy používané stroje a zabezpečili implementáciu nových technológií do priebehu poľných prác pri súčasnom zvýšení výkonov a zvýšení kvality vykonávanej práce.

Prehľad strojového vybavenia úseku TS na PDP Veľké Uherce s ktorým úsek zabezpečuje plnenie úloh v poľnej prvovýrobe a súčasne poskytuje služby ostatným poľnohospodárskym podnikom:

Typ strojaNázov strojaRok výrobyCharakteristika
Ťažné prostriedkyJOHN DEERE 8520
JOHN DEERE 7820
JOHN DEERE 6920 S
JOHN DEERE 6920
JOHN DEERE 7800
FASTRAC 3220
CASE MXM 190
2006
2005
2002
2003
1996
2005
2005
Kolesový traktor o výkone 320 HP
Kolesový traktor o výkone 200 HP
Kolesový traktor o výkone 160 HP
Kolesový traktor o výkone 155 HP
Kolesový traktor o výkone 180 HP
Kolesový traktor o výkone 220 HP
Kolesový traktor o výkone 200 HP
Stroje na prípravu pôdy,
sejbu a orbu
LEMKEN RUBIN
LEMKEN THORIT
LEMKEN KORUND 9
LEMKEN KORUND 7,5
LEMKEN SOLITAIRE 6
LEMKEN EURODIAMANT
LEMKEN VARIDIAMANT
OSTROJ SATURN
JOHN DEERE 750 A
JOHN DEERE 1770
KUHN DISC XM 3,6
2005
2006
2006
2007
2003
2002
2008
1998
1996
2006
2004
Diskový podmietač prac. záber 6 m
Radličkový podmietač záber 6 m
Ľahký kombinátor záber 9 m
Ľahký kombinátor záber 7,5 m
Sejačka na hustosiate záber 6 m
Pluh vo variante 5+1
Pluh vo variante 7+1
Kompaktor pracovný záber 6 m
Bezorebná sejačka na hustosiate 6 m
Bezorebná sejačka na kukuricu 12 r.
Diskový podmietač záber 4,5 m
Stroje na ošetrenie
porastov a stroje
na aplikáciu priemyselných
a organických hnojív
RAUCH AXIS 3,1
AMAZONE ZA – MII
NAPA 24
TECNOMA LASER 4000
ANABURGER HTS 20,79
2006
1996
2001
2005
2006
Rozmetadlo priemyselných hnojív
Rozmetadlo priemyselných hnojív
Postrekovač s injektážou ramená 24 m
Samochodný postrekovač nádrž 4 000
Rozmetadlá mašt. hnoja
Stroje na zber a
spracovanie krmovín
BIG M 1 KRONE
KUHN FC 352 RG
FELLA TS 4000
POTTINGER MULTITAST
POTTINGER FARO 8000
STRAUTMANN GIGA
STRAUTMANN SUPER
LIS JOHN DEERE 690
ARCUSIN F 54.63
LIS AMITY
 
2005
2000
2006
2003
2007
2005
2004
1996
2006
1998
 
Samochodný žací stroj záber 9 m
Ťahaný žací stroj záber 3,5 m
4 - rotorový zhrabovač záber 12 m
2 – rotorový zhrabovač záber 8 m
Samozberací voz na seno a slamu
Samozberací senážny voz s rezaním
Samozberací senážny voz s rezaním
Lis na hranaté balíky
Zberací a stohovací voz na balíky
Vakovací stroj na výrobu senáže,
siláže, konzerváciu rezkov, mlata
Zberové strojeJOHN DEERE Z 2064


JOHN DEERE 9640 WTS
JOHN DEERE 6710
CLAAS LEXION 560
CLAAS JAGUAR 870
1996


2002
1996
2008
2008
Obilný kombajn lišta 5,5 m +
BISO s adaptérmi na zber
slnečnice a kukurice na zrno
Obilný kombajn lišta 6,1 m + BISO
Samochodná rezačka ( senáž, siláž )
Obilný kombajn VARIO lišta 7,5 m
Samochodná rezačka ( senáž, siláž )
Stroje na dopravuANABURGER
MULTILAND HTS 20,79
20063 kusy veľkoobjemových návesov
s nosnosťou 15 ton na odvoz
sypkých hmôt, senáže,
siláže na podvozku
multiland plus s výmenným systémom
Manipulačná technikaJCB 535 - 95 AGRI
CAT TH 330
2007
2004
Teleskopický manipulátor
Teleskopický manipulátor


Kontakt:

Ing. Andrej Baran
Vedúci úseku TS

Mobil: 0903 715 660
Email: abaran@pdpvu.sk

Július Hozák
nákupca

Mobil: 0905 536 172

Prehľad niektorých strojových liniek s možnosťou poskytnutia práce linky v rámci služieb pre poľnohospodárov:

Pracovná operáciaStrojová linkaVýkon linky
Predsejbová
príprava
JD 8520 + LEMKEN KORUND 9 m
JD 8520 + LEMKEN RUBÍN 6 m
JD 8520 + LEMKEN THORIT 6 m
4 – 5 ha/hod.
Výroba lucerkovej
senáže
BIG M KRONE, JD 6920 + zhrabovač FELLA 4000
Rezačka CLAAS JAGUAR
JD 6920 + ANABURGER
JD 7800 + Lis Amity
v závislosti od úrody
20 – 40 ha/deň
Zber balíkovej
slamy
JD 7820 + Lis KRONE BIG PACK,
Fastrac 3220 + ARCUSIN,
JCB 535 – 95
v závislosti od úrody
a miesta uskladnenia
20 – 60 ha/deň
Rozmetanie
maštaľného hnoja
JD 6920 + ANABURGER,
nakladač JCB
v závislosti od
aplikačnej dávky
1 – 1,5 ha/hod.
Výmlat obilovínKombajny JOHN DEERE
alebo CLAAS LEXION
v závislosti od úrody  
50 – 70 ha/24hod.
Sejba kukurice
a slnečnice
JOHN DEERE 7820 +
JOHN DEERE 1770
50 – 70 ha/24hod.
Chemická ochrana,
Desikácia porastov
Postrekovač TECNOMA LASER 4000v závislosti od dávky
10 – 15 ha/hod.
Vakovanie
cukrovarníckych rezkov
a pivovarníckeho mláta
JOHN DEERE 7800 +
Lis Amity
V závislosti od dĺžky
vaku a prísunu hmoty
1 – 2 vaky/deň
Zber krmovín
senážnymi vozmi
JD 6920 +
STRAUTMANN SUPER VITESSE
JD 7820 +
STRAUTMANN GIGA VITESSE
-
HORE