Vitajte v poľnohospodárskom družstve Veľké Uhercepdpvu@pdpvu.sk  038 7486 230 | 

Živočíšna výroba

dobytok

Kontakty

Dušan Samardžija
živočíšna výroba - Dvor Žabokreky nad Nitrou

mobil: +421 907 847 429
e-mail: zvzabokreky@pdpvu.sk

Marek Baláž
živočíšna výroba - Dvor Veľké Uherce

mobil: +421 918 342 560
e-mail: zv@pdpvu.sk

Od vzniku nášho poľnohospodárskeho družstva je hlavná činnosť zameraná na živočíšnu výrobu a rastlinnú výrobu.

Živočíšna výroba je zameraná na:

  • chov hovädzieho dobytka
  • produkciu mlieka - na dvoch farmách Veľké Uherce (380 dojníc) a Žabokreky nad Nitrou (400 dojníc)
Dojnice780 ks
Jalovice380 ks
Teľce do 6 mesiacov190 ks
PlemenoHolstein (90%)
UstajnenieLežiskové boxy
PastvinaAno – výbeh pre suché kravy a VTJ
Dojáreň (typ)2x12 BAUMATIC
Dojenie (čas)2
Úžitkovosť:
Farma žabokreky
Farma Uherce

8170 kg/ks/rok
7180 kg/ks/rok
Dojnica (rekordérka)15900 l/ks/rok
Produkcia mlieka5960 l/6140 kg
Mliečna kvóta6,143mil. kg
Vek pri prvom otelení24,5 mesiaca
Medziobdobie dojníc420 dní
Priemerný vek dojníc3,8 roka
Brakovanie dojníc30 %
Prebiehajúca laktácia v stáde2,20
Úhyn teliat2,3 %


Organizácia stáda

Stádo dojných kráv je rozdelené na 6 skupín

  • kravy a prvôstky po otelení do 21 dní po pôrode
  • najprodukčnejšie kravy s priemernou úžitkovosťou 36 l/ks/deň
  • dojnice na prvej laktácii do 200 dní po otelení
  • dojnice s priemernou úžitkovosťou 26 l/ks/deň nad 200 dní po otelení
  • dojnice pred zasušením
  • mastitídne dojnice

Chov ošípaných

    Nakoľko situácia v chove ošípaných je už niekoľko rokov neúnosná z titulu nízkych výkupných cien bravčového mäsa, zámer na našom podniku je v roku 2010 stavy ošípaných vo výkrme udržať na 850 ks. Dodávka v tomto roku by mala dosiahnuť 148 ton.

Genetický program

    Dojnice sa telia na hlbokej podstielke. Teľce sa odchovávajú v búdkach do 2-3 mesiacov; kŕmenie okyseleným mledzivom do 3. mesiacov veku. V priebehu 3. mesiaca prechod na rastlinnú výživu, kŕmenie objemovým krmivom – senáž lucerková, seno lúčne a štartérová zmes pre Holsteinský dobytok. Od 1 roka veku kŕmenie TMR – senáž lucerková + kukuričná siláž v pomere 2:1, seno a jadrová zmes pre jalovice. Pripúšťanie jalovíc vo veku 13-14 mesiacov o váhe 350-360 kg. 

    Pripúšťanie sa realizuje insemináciou na 90% kanadskými býkmi. Podiel Holsteinu v stáde na stredisku V. Uherce je 90-100% tento chov má štatút šľachtiteľského chovu od roku 1999. Na stredisku Žabokreky je podiel Holsteinu v stáde 87-100%.

HORE